Pups

Het fokken van een nest is niet iets wat je ‘zo-maar-even-doet’. Ik ben lid van de Epagneul Vereniging Nederland (EVN). Dit betekent dat ik hun regels die zij in het Verenigings Fokregelement (VFR) hebben opgenomen opvolg.

De combinatie van ouder dieren kies ik zo, dat deze leiden tot het behoud van de rasspecifieke eigenschappen met betrekking tot exterieur (uiterlijk en bouw), jachteigenschappen/-kwaliteiten en karakter.
De gezondheid van de ouderdieren staat bij mij eveneens hoog in het vaandel om die reden laat ik mijn eigen honden naast de verplichte HD-test ook genetisch testen op o.a. Locus E, AMS, DM en MDRI1. Van de reu verwacht ik dat deze getest is op de minimale eisen in het VFR, d.w.z. HD-test en Locus E en AMS. Op deze manier wil ik een bijdrage leveren aan het gezond houden van dit mooie ras. Ook let ik bij de keuze van de fokcombinatie op de bloedlijnen en de daarmee samenhangende verwantschapsgraad ik schroom daarbij niet om mij voor een reu te wenden tot het moederland Frankrijk.

Socialisatie 
Het socialiseren van de pups is voor mij een belangrijk aspect van het fokken. Daarom worden de pups in huis geboren en groot gebracht. Zo maken ze kennis met allerlei huiselijke geluiden (stofzuiger, rammelende pannen, tv, enz.), geuren en voorwerpen. Indien de temperatuur het toelaat worden de pups wereldwijs gemaakt met het verkennen van de tuin, een weiland en/of bos en autorijden. Ook wordt er een start gemaakt met de zindelijkheid, het lopen aan de lijn, leren komen op de fluit, kennis maken met wild en bij warm weer ook met water. 

De pups worden opgevoed d.m.v. een postieve benadering door gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negeren. Voldoende rust en bijsturen/afleidingen waar nodig zullen leiden tot een succesvolle opvoeding en training van een Epagneul pup.

Nieuw (t)huis
Een hond in huis nemen is het verwelkomen van een nieuw gezinslid als de hond een jachthond is is het belangrijk om te kijken of deze bij je past. Wij vinden het daarom belangrijk dat u zich realiseert waaraan u begint. Als fokker zullen wij zeker met u het gesprek aangaan om te kijken waarom u voor dit ras hebt gekozen en wat uw plannen zijn. Hoe past de hond in het gezins- en/of dagelijks leven en bezigheden. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de pup op de juiste plek terrecht komt.

Tijdens de nestperiode zien wij hoe de pups zich ontwikkelen en ontstaat van iedere pup een beeld. Op basis van dit beeld zullen wij de best passende combinaties van pup (karakter en gedrag) en nieuwe eigenaar (wat gaat u met de hond doen en eventuele wensen) kunnen maken waarbij u uw voorkeur(en) kunt aangeven.

Elke pup verlaat het ouderlijknest geënt en ontwormt, alle relevante gezondheidsinformatie (ingevuld dierenpaspoort), de FCI-stamboom afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied en DNA-certificaat (wanneer ik dat al in mijn bezit heb).

Als ze bij de nieuwe eigenaren zijn betekent het niet ‘uit het oog, uit het hart’. Graag wordt ik meegenomen in hun onwikkeling en uiteraard kunt u voor vragen en advies bij mij terrecht.